torsdag, januari 22, 2004

'Making Media Images'

Jag fick �ndan ur vagnen till sist, och s�g utst�llningen Making Differences p� Historiska museet i g�r. Och naturligtvis fungerade
Snow White and the madness of truth b�ttre n�r man fick se verket i ett st�rre sammanhang.
Det mest uppseendev�ckande inslaget i hela utst�llningen �r nog egentligen Carl Mikael von Hausswolffs kuriosakabinett med tidningsutklipp, gamla teveprogram och autograferad memorabilia fr�n lirare som John Wane Gacy, Tomas Quick, Charles Manson och William Burroughs med flera. Placerad alldeles intill det g�nget �r det nog ingen som tror att bilden p� Hanadi Jaradat ska vara t�nkt som en hyllning.

�nd� tycker jag fortfarande som innan, att verket Snow white... �r visserligen inte antisemitiskt och b�r inte censureras, MEN det �r inte heller ett s�rskilt bra konstverk.
Jag kan ge tre sk�l:

A: den har ingen transendens.
Jod�, viss KAN man skildra krigets fasor och �vergrepp p� ett konstn�rligt s�tt. Ta till exempel Picassos Guernica, det g�r alldeles utm�rkt att ta till sig vad den m�lningen vill f�rmedla �ven om man inte vet ett dyft om Franco eller spanska inb�rdeskriget.
MEN f�r att man d�remot �ver huvud taget kunna fatta vad Snow White... ska handla om s� m�ste man f�rst pl�ja igenom en massa text, och �ven d� s� handlar det h�r verket fortfarande bara om den enskilda personen Hanadi Jaradat och de 21 individer som f�ll offer f�r henne. Det stannar p� det personliga planet, vilket f�r mig till n�sta punkt...

B:Den �r s�pass personlig att den faktiskt blir kr�nkande. De helt oskyldiga
m�n, kvinnor, barn och �ldringar som - f�r bara n�gra m�nader sedan - m�rdades eller leml�stades av Jaradat �r f�r evigt f�rknippade med hennes d�d, men det �r knappast n�got efterm�le som de efterstr�vade n�r de var i livet. Och deras v�nner och sl�ktingar har knappast slutat s�rja �nnu. Om man tvunget m�ste in och g�ra konst av en s�pass f�rsk tragedi b�r man �tminst�nde f�rs�ka undvika all tvetydighet, anser jag.

C: Det �r inte ens ett ordentligt utf�rt hantverk. Jag menar: en p�l med f�rgat vatten utomhus mitt i svensk midvinter, hall�!
Nu n�r kyla och sn� tillkommit - var planen verkligen att det hela skulle se ut som en amerikansk efterr�tt eller hade makarna Feiler �ver huvud taget ingen plan?


Det slog mig, n�r jag stod och tittade p� tidningsutklippen i von Hausswolffs del av utst�llningen, att den typ av sj�lvmordsbombare som sl�r till mot civila m�l ocks� i f�rsta hand �r ute efter att g�ra en mediakupp: det handlar om att f� ut ett budskap till varje pris, mordoffren och sj�lvmordet �r bara ett medel f�r att komma i tidningen.
Kanske �r det d�rf�r det k�nns s� helt fel med konst baserad p� Hanadi Jaranats person, det blir ju �nd� som att kopiera terroristernas pressrelease (vad g�ller sj�lva fotot �r det v�l f�rresten faktiskt bokstavligen det man har gjort).
S� Jaradat, Mazel och makarna Feiler seglar alla i samma b�t vad medlen anbelangar.
(Det var Veckans L�ngs�kta Liknelse. )

F�r att l�gga lite kontrast p� allt detta konstteoretiserande s� f�r VECKANS BILD f�r vecka 4 handla om n�got helt annat och mycket roligare: vad s�gs om en av v�rldens minsta h�star, vilka dessutom jobbar som ledarhundar?

Inga kommentarer: