måndag, januari 19, 2004

�nnu en k�lsupare
Vid n�rmare eftertanke f�r jag ta tillbaka en del av det jag skrev i f�rrg�r. Naturligtvis handlade det inte om personlig affekt n�r Israels ambassad�r gick l�s p� Gunilla och Dror Feilers installation om sj�lvmordsbombaren Hanadi Jararat. Det �r �nnu en mediakupp.
Henrik Brors sammanfattar l�get ganska bra i dagens DN:

"...Det var naturligtvis ingen spontan protest som den israeliske ambassad�ren Zvi Mazel genomf�rde. Utan en v�lplanerad politisk aktion f�r att skapa st�rsta m�jliga uppm�rksamhet, troligen med israeliska regeringens godk�nnande i f�rv�g. Zvi Mazel �r en mycket erfaren diplomat, som arbetat p� israeliska utrikesdepartementet �nda sedan 1966. Ett normalt agerande av en s�dan diplomat, som anser att den svenska regeringen st�der en f�rgriplig aktivitet mot Israel i form av konstverket p� Historiska museet, hade varit att informera sin regering och f�resl� att den framf�r kritik i skarpa ordalag till den svenska regeringen. Nu agerade ambassad�ren i st�llet som en politisk demonstrant genom att inf�r tv-kameran attackera konstverket. (...) Israeliska UD:s snabba st�d liksom premi�rminister Ariel Sharons helhj�rtade uppslutning pekar ocks� p� hur v�lplanerad aktionen var."

N�r nu det har sagts, s� vill jag �nd� p�peka att det verkar r�ra sig om ett ganska smakl�st och grumligt utformat konstverk, som mycket v�l skulle kunna uppfattas som kr�nkande av de personligt ber�rda.
OK, jag har inte kunnat se det sj�lv �nnu eftersom Historiska har st�ngt p� m�ndagar, men bilder har ju visats i m�nga sammanhang och texten som h�r till konstverket finns att l�sa i sin helhet h�r.

Men utan texten �r det inte orimligt att se installationen som en hylling till Jararat, d�r hon flyter ovanp�, sn�vit och oskuldsfull p� ett hav av blod.
Allts� fungerar inte verket ordentligt utan sin vidh�ngande "tolkningsmanual", vilket enligt min ringa mening �r sj�lva grunddefinitonen p� D�lig Konst. N�r man m�ste skriva den godk�nda tolkningen p� betraktarens n�sa s� �r konsten inte dialog, utan monolog.

Dock: yttrandefrihet inneb�r ju �ven frihet att f� prata skit utan att tystas, och museet vill ju erbjuda verbal dialog f�r att kompensera.
Att h�lla p� och trakassera kuratorn och konstn�rerna som en del har gjort �r ju naturligtvis helt oacceptabelt.
Historiska Museets uttalande samt en l�nk till bilder finns h�r.

Inga kommentarer: