fredag, september 03, 2004

Fredagsfyra

med tema bloggning. Det handlar om att kommentera eller inte, f� tycks f� kommentarer i sina bloggar och andra f�r desto fler.

1. Hur m�nga bloggar l�ser du i genomsnitt om dagen?
Tre- till fyra stycken olika. Olika m�nga olika dagar. De flesta �r skrivna av professionella journalister och har ingen kommentatorfunktion.

2. Brukar du kommentera inl�ggen i andras bloggar, samt l�ser du andras kommentarer?
Nej och nej.
N�r jag vill promota mig sj�lv kan det v�l i och f�r sig h�nda att jag droppar en rad i n�gons g�stbok eller liknande. Vill jag d�remot kommunicera med n�gon s� s�nder jag vederb�rade ett mail.

3. Tycker du att kommentarer i din egen blogg g�r bloggandet roligare?
Jag har aldrig f�rst�tt varf�r andra m�nniskor skulle f� skriva i MIN blog. Vill de mig n�got f�r de maila. �r det ett intressant mail �terger jag det i bloggen. Vill folk d�remot bara uttrycka sig i st�rsta allm�nhet kan de v�l starta en egen blog.

4. Kommenteras det f�r lite eller f�r mycket i bloggarna? Eller tycker du att kommentarerna inte fyller n�gon funktion �verhuvudtaget?
Jag l�ser aldrig kommentarer i andras bloggar, s� jag st�r helt utanf�r det d�r. De som anv�nder den funktionen f�r v�l f�rhoppningsvis ut n�got av den. Eller s� �r det ytterligare en resurskr�vande ploj som folk skaffar sig bara f�r att de kan, som det mesta p� webben. :)

Inga kommentarer: