söndag, januari 09, 2005

Will Eisner avled i början av den här veckan, 87 år gammal. Han var en av den tecknade seriens största pionjärer och en aktad och respekterad man inom hela serietidningsindustrin, som han var med att lägga grunderna för redan på 1930-talet.

Jag hade den stora förmånen att få göra en intervju med honom på hösten 1999 och slogs av hur kvicktänkt och uppdaterad han var.
Det som förvånade mig mest med honom var hans chosefrihet. Han la flera gånger fram åsikten att serieteckningar i sig själv inte har något större egen värde, utan själva vitsen med en tecknad serie måste vara att berätta en historia - bilderna, bubblorna och rutorna är bara redskap man använder.
När jag påpekade att många av hans egna serier, framförallt The Spirit från 1940-50-talet, ofta innehöll rent häpnadsväckande layoutkonster så avfärdade han det med att han var mer av en "graphic athlet" på den tiden, men att han efterhand kommit att betrakta serier som ett minimalistiskt medium där de bästa effektena kom fram när man verkligen inriktade sig på att renodla uttrycken.

Datorer var han skeptisk till, både som grafiskt verktyg och för att distribuera serierna. Jag tror det hängde ihop med hans grundsyn: om det hela går för snabbt eller blir för "flådigt" så kan man lätt förlora sig i effektsökeri som överskuggar själva berättandet.

Ändå producerade han en imponerande mängd seriealbum under sitt liv, den sista kommer ut först i sommar. Det är ingen underdrift att kalla honom för en unik konstnär.

Här finns länkar till olika hyllningssidor.

Inga kommentarer: