onsdag, mars 30, 2005

En ny start till våren
Påsken är över, men det finns fortfarande en veckas tid kvar till att skriva under Påskuppropet. Tanken bakom summeras ganska bra i följande citat:
Den 1 januari 2006 kommer ett nytt system för asylprövning att införas som är bättre än det nuvarande - men det räcker inte. På Utlänningsnämndens bord ligger i dag cirka 10 000 överklagade ärenden. Merparten av dessa ärenden inte kommer troligen inte hinna behandlas före den 1 januari 2006. Under tiden tillkommer dessutom nya ärenden. Asylprövning kan vara en fråga om liv eller död! Sverige måste därför redan nu ta ansvar för alla dem som i åratal väntat på ett besked som kan rädda deras liv. En amnesti ger myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck av obehandlade ärenden.

Det handlar alltså inte ens om att släppa in fler invandrare, utan bara om att dra ett streck och sluta ödsla administrativa resurser på de människor som ändå redan är här. Och att ge dem en chans till ett normalt liv, där de rentav kunde bidra lite till samhället. På köpet skulle vi kunna hoppa över hela den här osmakliga debatten om "hur pass synd" det måste vara om ett barn innan FNs barnkonvention ska börja gälla.
Det är rent ut sagt obegripligt varför de berörda myndigheterna inte kastar sig över den här chansen att städa skrivbordet.

Inga kommentarer: