tisdag, maj 30, 2006

Det sjuhövdade krönta leopardbjörnlejonets siffror

Om snart en vecka är det dags! Den sjätte juli 2006 (06.06.06.), och vi vet ju alla vad det innebär. Eller?
Ur uppenbarelseboken, kapitel 13:
Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt(...) Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader.
(...) Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret (...)Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.
Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet.
Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

En bra profetia ska vara storvulen, detaljrik, hotfull och framförallt jävligt kryptisk. På den planhalvan finns det ingen som bräcker Johannes Uppenbarelse. Det är här vi presenteras för "Apokalypsens fyra ryttare", "Det sjunde inseglet" och många andra populärkulturella ikoner.
Uppenbarelsen, sist i Bibeln, är dessutom älskad av så kallade bibelfundamentalister, eftersom den rundas av med följande varning:
Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok.
Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.
Ovanstående menar bibelfundametalisterna är en direkt uppmaning till läsaren att ta alla delar av Bibeln på lika stort allvar, även t ex de obegripliga bitarna i mitten av Gamla testamentet.
Man skulle å andra sidan kunna invända att man defintivt "tillfogar något" om man buntar ihop och publicerar Uppenbarelseboken tillsammans med Gamla och Nya testamentet och att alla moderna bibelutgivare alltså hänger löst.
Rätt många som kallar sig kristna, bl a Martin Luther, tycker också att Uppenbarelseboken egentligen inte har något i Bibeln att göra.

Även de flesta anhängarna av Uppenabarelseboken går nuförtiden med på att den Johannes som står som författare med all sannolikhet inte är aposteln Johannes utan en betydligt mer sentida snubbe. Som såg leopardbjörnlejon och åt upp böcker. Trovärdig kille.
Till yttermera visso så är det rätt mycket som talar för att siffran 666 är
antingen en felräkning eller en översättningsmiss. Rätt siffra ska vara 616 eller 216.

Med tanke på ovanstående, visst är det lustigt hur en del verkligen gräver ned sig i det här?

De som främst kommer att uppmärksamma 060606 verkar vara så kallade Metalheads; hårdrockskonserter kommer att hållas över hela världen den sjätte juli, och en drive pågår på nätet för att göra dagen till National day of Slayer.
Naturligtvis är det också en del skräckfilmer som väljer just den här dagen att ha premimär på. Mest notabel är väl kanske nyversionen av The Omen. Originalet från 1976 med Gregory Peck var väl den film framför andra som nylanserade "666" för de breda massorna.
Den "Ateistiska Thrillern" The Beast, en omtalad indiefilm som också skulle haft världslansering den 6/6, verkar dock ha fått premiären uppskjuten.

Inga kommentarer: