lördag, mars 03, 2007

TV6 är skyldiga till glaskrossandet!

I Göteborg går det runt några dårar på nätterna och slår sönder glaset på busskurerna.
Så kan vi naturligtvis inte ha det. Parkförvaltingen och byggnadsnämnden har satt sina skarpaste hjärnor på att lösa problemet, och förra veckan antogs således "Policy för en trivsam stad...". Kontentan i den här nya policyn är att det ska råda "nolltolerans" mot alla former av "åverkan" på det offentliga rummet, bland annat då detta hemska som kallas "ILLEGAL AFFISCHERING".

Nu kanske många redan här tycker att det verkar som om parkförvaltningen fått en fullständig hjärnblödning, eftersom "illegala affischerare" oftast är synonymt med fria teatergrupper, nya klubbarrangörer, osignade rockband och en och annan så kallad "gatukonstnär" - dvs helt andra människor än de dårar som dräller runt och slår sönder busskurer på nätterna.
I STÄLLET för att punktmarkera glaskrossarna så skulle stan alltså slösa bort sina resurser på att jaga och lagföra helt andra aktörer.

Men var inte så trångsynt! I själva verket handlar det ju om att stadens ansvariga har valt att lägga kampen på en annan, högre, abstraktionsnivå; ALLA som utför någon form av ingrepp på det offentliga rummet ska sättas dit - HÅRT - oavsett om de slår sönder glas, sätter upp affischer eller ägnar sig åt grafitti (notera hur graffittin glider in här i grupp med helt andra företeelser).

Göteborgs stads nyantagna strategi är att ALLA som ertappas med någon av alla dessa former av "vandalisering" (nu har vi fått en bra paketbenämning på allt vi inte gillar) ska drabbas av KÄNNBARA sanktioner, bl a i form av riktigt höga böter.

Ok, om det ska vara på det viset, då vill jag göra min första anmälan nu:
På den nytagna bilden här ovanför ser vi hur den marksända tvkanalen TV6 gör reklam för sin tvserie "Miami Ink" genom olaglig affischering på ett elskåp på mitten av Linnégatan. Faktum är att stora delar av Göteborg city har varit helt nedlusade med de här affischerna nu i helgen - alla uppsatta på illegala afficheringsplatser. Det här är heller knappast första gången som MTG försöker värva publik på detta sätt. Snarare kan man kalla dem för grava återfallsförbrytare inom affischeringssvängen.

Så kom igen, Göteborg! Det här är er bästa chans att bevisa att den nya nolltolerans-policyn inte är nedtyngd av en massa dolda agendor. Det här är er chans att bevisa klart och tydligt att det inte går ut på att bekämpa några misshagliga subkulturer, utan att det ni gör faktiskt verkligen handlar om att skydda det offentliga rummet.
Statuera exempel med TV6! Skapa ett prejudikat här och nu!

Eftersom TV6 inte är någon liten fri ideell teatergrupp eller en enskild förvirrad grafittimålande tonåring, så kommer det naturligtvis att krävas mycket grövre artilleri än vanligt för att få till de "kännbara sanktioner" som är så viktiga i det här sammanhanget. Normala bötesbelopp kommer knappast att ha någon effekt. Nä, jag FÖRUTSÄTTER att Göteborgs stad till att börja med kommer att lobba för att TV6 ska fråntas rätten att sända i det digitala marknätet. De måste väl ändå ha förbrukat myndigheternas förtroende i och med dessa fruktansvärda dåd?
Och sedan kan vi väl se fram emot ett skadestånd i miljardklassen, vilket kommer att komma staden till godo. Jag ställer gärna upp och vittnar i den oundvikliga rättegången.
Jo, rättegången är oundviklig. För om ni INTE satsar hårt nu och försöker sätta dit TV6 så att det tjongar, så kommer allt ert tal om "nolltolerans" att framstå som ett jävla skämt, och hela eran "Policy för en trivsam stad..." kommer att framstå som ett dåligt försök att skapa syndabockar i stället för att ta itu med de verkliga problemen. Det vill ni väl inte?

* * *
Andra svenska bloggar om: , , , , , , ,, , , .

Inga kommentarer: