onsdag, juli 07, 2004

Jag bryter tystnaden f�r att meddela alla mina fans om att jag kommer att rekommendera olika f�rst�erlser via NA: Meny�s hemsida d� och d� under sommaren.
Min f�rsta text ligger uteH�R.

Inga kommentarer: