torsdag, januari 22, 2004

'Making Media Images'

Jag fick �ndan ur vagnen till sist, och s�g utst�llningen Making Differences p� Historiska museet i g�r. Och naturligtvis fungerade
Snow White and the madness of truth b�ttre n�r man fick se verket i ett st�rre sammanhang.
Det mest uppseendev�ckande inslaget i hela utst�llningen �r nog egentligen Carl Mikael von Hausswolffs kuriosakabinett med tidningsutklipp, gamla teveprogram och autograferad memorabilia fr�n lirare som John Wane Gacy, Tomas Quick, Charles Manson och William Burroughs med flera. Placerad alldeles intill det g�nget �r det nog ingen som tror att bilden p� Hanadi Jaradat ska vara t�nkt som en hyllning.

�nd� tycker jag fortfarande som innan, att verket Snow white... �r visserligen inte antisemitiskt och b�r inte censureras, MEN det �r inte heller ett s�rskilt bra konstverk.
Jag kan ge tre sk�l:

A: den har ingen transendens.
Jod�, viss KAN man skildra krigets fasor och �vergrepp p� ett konstn�rligt s�tt. Ta till exempel Picassos Guernica, det g�r alldeles utm�rkt att ta till sig vad den m�lningen vill f�rmedla �ven om man inte vet ett dyft om Franco eller spanska inb�rdeskriget.
MEN f�r att man d�remot �ver huvud taget kunna fatta vad Snow White... ska handla om s� m�ste man f�rst pl�ja igenom en massa text, och �ven d� s� handlar det h�r verket fortfarande bara om den enskilda personen Hanadi Jaradat och de 21 individer som f�ll offer f�r henne. Det stannar p� det personliga planet, vilket f�r mig till n�sta punkt...

B:Den �r s�pass personlig att den faktiskt blir kr�nkande. De helt oskyldiga
m�n, kvinnor, barn och �ldringar som - f�r bara n�gra m�nader sedan - m�rdades eller leml�stades av Jaradat �r f�r evigt f�rknippade med hennes d�d, men det �r knappast n�got efterm�le som de efterstr�vade n�r de var i livet. Och deras v�nner och sl�ktingar har knappast slutat s�rja �nnu. Om man tvunget m�ste in och g�ra konst av en s�pass f�rsk tragedi b�r man �tminst�nde f�rs�ka undvika all tvetydighet, anser jag.

C: Det �r inte ens ett ordentligt utf�rt hantverk. Jag menar: en p�l med f�rgat vatten utomhus mitt i svensk midvinter, hall�!
Nu n�r kyla och sn� tillkommit - var planen verkligen att det hela skulle se ut som en amerikansk efterr�tt eller hade makarna Feiler �ver huvud taget ingen plan?


Det slog mig, n�r jag stod och tittade p� tidningsutklippen i von Hausswolffs del av utst�llningen, att den typ av sj�lvmordsbombare som sl�r till mot civila m�l ocks� i f�rsta hand �r ute efter att g�ra en mediakupp: det handlar om att f� ut ett budskap till varje pris, mordoffren och sj�lvmordet �r bara ett medel f�r att komma i tidningen.
Kanske �r det d�rf�r det k�nns s� helt fel med konst baserad p� Hanadi Jaranats person, det blir ju �nd� som att kopiera terroristernas pressrelease (vad g�ller sj�lva fotot �r det v�l f�rresten faktiskt bokstavligen det man har gjort).
S� Jaradat, Mazel och makarna Feiler seglar alla i samma b�t vad medlen anbelangar.
(Det var Veckans L�ngs�kta Liknelse. )

F�r att l�gga lite kontrast p� allt detta konstteoretiserande s� f�r VECKANS BILD f�r vecka 4 handla om n�got helt annat och mycket roligare: vad s�gs om en av v�rldens minsta h�star, vilka dessutom jobbar som ledarhundar?

måndag, januari 19, 2004

�nnu en k�lsupare
Vid n�rmare eftertanke f�r jag ta tillbaka en del av det jag skrev i f�rrg�r. Naturligtvis handlade det inte om personlig affekt n�r Israels ambassad�r gick l�s p� Gunilla och Dror Feilers installation om sj�lvmordsbombaren Hanadi Jararat. Det �r �nnu en mediakupp.
Henrik Brors sammanfattar l�get ganska bra i dagens DN:

"...Det var naturligtvis ingen spontan protest som den israeliske ambassad�ren Zvi Mazel genomf�rde. Utan en v�lplanerad politisk aktion f�r att skapa st�rsta m�jliga uppm�rksamhet, troligen med israeliska regeringens godk�nnande i f�rv�g. Zvi Mazel �r en mycket erfaren diplomat, som arbetat p� israeliska utrikesdepartementet �nda sedan 1966. Ett normalt agerande av en s�dan diplomat, som anser att den svenska regeringen st�der en f�rgriplig aktivitet mot Israel i form av konstverket p� Historiska museet, hade varit att informera sin regering och f�resl� att den framf�r kritik i skarpa ordalag till den svenska regeringen. Nu agerade ambassad�ren i st�llet som en politisk demonstrant genom att inf�r tv-kameran attackera konstverket. (...) Israeliska UD:s snabba st�d liksom premi�rminister Ariel Sharons helhj�rtade uppslutning pekar ocks� p� hur v�lplanerad aktionen var."

N�r nu det har sagts, s� vill jag �nd� p�peka att det verkar r�ra sig om ett ganska smakl�st och grumligt utformat konstverk, som mycket v�l skulle kunna uppfattas som kr�nkande av de personligt ber�rda.
OK, jag har inte kunnat se det sj�lv �nnu eftersom Historiska har st�ngt p� m�ndagar, men bilder har ju visats i m�nga sammanhang och texten som h�r till konstverket finns att l�sa i sin helhet h�r.

Men utan texten �r det inte orimligt att se installationen som en hylling till Jararat, d�r hon flyter ovanp�, sn�vit och oskuldsfull p� ett hav av blod.
Allts� fungerar inte verket ordentligt utan sin vidh�ngande "tolkningsmanual", vilket enligt min ringa mening �r sj�lva grunddefinitonen p� D�lig Konst. N�r man m�ste skriva den godk�nda tolkningen p� betraktarens n�sa s� �r konsten inte dialog, utan monolog.

Dock: yttrandefrihet inneb�r ju �ven frihet att f� prata skit utan att tystas, och museet vill ju erbjuda verbal dialog f�r att kompensera.
Att h�lla p� och trakassera kuratorn och konstn�rerna som en del har gjort �r ju naturligtvis helt oacceptabelt.
Historiska Museets uttalande samt en l�nk till bilder finns h�r.

lördag, januari 17, 2004

VECKANS BILD vecka 3: Madame Souza, den osannolika hj�ltinnan i "Trion fr�n Belleville"
�rets b�sta film visas redan p� bio den h�r veckan.
Trion fr�n Belleville (eller trillingarna fr�n Belleville som den egentligen borde heta p� svenska) �r en fantastisk animerad skr�na om en t�vlingscyklist, hans farmor, en jazztrio fr�n f�rf�rra seklet, en fet hund, den franska maffian och en gryta full med grodyngel. Jag kan inte f�rklara det b�ttre �n s�, men om ni t�nker er att Luis Bunu�l och Per �hlin hade gjort en l�ngfilm ihop s� kommer ni r�tt n�ra. G� och se!
Filmens franska webbplats (Flash), filmens engelska webplats (ox� Flash), stillbilder fr�n filmen (inget Flash).

* * *
Noterar ox� att det var nynasister som vandaliserade Wetterling gallery. Och naturligtvis hade de inte ens tittat p� utst�llningen f�rst, utan de var bara d�r f�r att utnyttja en redan befintlig mediahype f�r sina egna sm� sjuka utspel.
Vilket ju �r det k�nnetecknande f�r den typen av grupperingar, vare sig de kallar sig 'patrioter', 'autonoma', 'supporters' eller n�t annat. K�lsupare �r de allihopa.
Extra ironiskt dock att just de h�r nassarna i sitt patetiska lilla 'pressuttalande' bland annat skrev:
...osund konst �r endast ett uttryck f�r den enskilde konstn�rens urartade karakt�r och/eller egoistiska behov av uppm�rksamhet.
Stenar och glashus, n�gon?

En annan konstvandalisering begicks f�rresten ocks� nu i veckan, men i det fallet f�r man v�l s�ga att vandalen verkade handla i �kta personlig affekt och f�rs�kte inte smita fr�n ansvar...

* * *

Till sist: En fin liten s�ng f�r George W Bush och hans nya rymdprogram. (Flash, igen)

söndag, januari 11, 2004

"�r det h�r ni visar bilder p� d�da djur?"
Det b�rjade med en affekterad vernissagekr�nika fr�n Alexandra Pascalidou, och det slutade med vandalisering n�gra dagar innan utst�llningen skulle avslutas.
Just sj�lva vandaliseringen kan nog kvala in p� listan �ver alla tiders meningsl�saste aktioner; det skedde precis innan tavlorna �nd� skulle bort fr�n galleriet, det r�rde sig om fotografier s� det g�r alltid att ta fram nya kopior, och eventuella omkostnader borde t�ckas av galleriets f�rs�kring. Ingenting alls har allts� egentligen f�r�ndrats av aktionen.

Men i �vrigt var det som vanligt vad g�ller avantgadistisk konst: debatten var mycket roligare �n konstverken.
Fotograf Nathalia Edenmont hade slagit ihj�l n�gra kattungar och gjort kitchiga sm� stilleben av dem. �r det egentligen n�gonting v�rt att br�ka om i ett samh�lle d�r vi samtidigt massakrerar tusentals kor varje dag s� att ingen ska beh�va g� utan sin dagliga hamburgare? Vissa tyckte uppenbarligen det, och det var roligt att se de personerna sl�sa bort sin tid och sl� logisk knut p� sig sj�lva.

Men sen kom konstgalleriet med ett mots�gelsefullt uttalande d�r de dels ville understryka att djuren inte beh�vt lida f�r konsten, och dels f�ll tillbaka p� den gamla utslitna klyschan att Bra Konst Ska Provocera. (Och n�gon hade ju blivit provocerad, s� allts� m�ste det vara Bra Konst de st�llde ut.)
S�nt struntprat g�r ju att man tappar all tidigare respekt f�r dem.
Hade Edenmont brytt sig om de sm� djurens v�l och ve s� hade hon inte tagit livet av dem, helt enkelt. Och om det verkligen var provokation som var tanken bakom utst�llningen s� finns v�l ingen anledning att f�rklara sig, d� �r det v�l snarare bara att tacka och ta emot.
Riktigt bra konst m�ste v�l ocks� ha ett v�rde ut�ver provokationen, annars �terst�r ju bara k�nslan av indignation/affekt och verket i sig blir meningsl�st.
Nej, alltihop luktar efterhandskonstruktion. Det �r n�stan s� man misst�nker att galleriet iscensatt vandaliseringen sj�lva.

-------

Jag t�nkte skriva n�got p� veckans bild om de nya f�rnedrande fotografierna p� Saddam Hussain ox�, men uppt�ckte att det som kan s�gas redan sagts alldeles utm�rkt avJohan p� inadekvat ben�mnda bloggen "bajs.se". Han har till och med rotat fram en l�nk till de omaskerade bilderna.

lördag, januari 10, 2004

Jag vet inte, det kanske bara �r jag, men �r det inte n�got som �r v�ldigt, v�ldigt, v�ldigt fel med de d�r annonserna f�r filmkomedin "F�st Vid Dig"?

fredag, januari 09, 2004

VECKANS BILD f�r vecka 2 �r �nnu en rolig liten flash-leksak: g�r din egen Bayeuxtapet!!! Tar tid att ladda, men �r kul n�r det �r klart, som de flesta flash-apps. (Vill du ha inspiration och mer info om Bayeuxtapeten f�rst, s� kan du surfa till syf�reningen i Reading som gjorde sin egen Bayeuxtapet och lade ut p� n�tet l�ngt innan det fanns Flash.)

Den h�r veckan minns vi ocks� fantastiske satirtecknaren Ewert Karlsson, a.k.a. EWK som sorgligt nog dog nu i dagarna.

lördag, januari 03, 2004

Vi mjukstartar VECKANS BILD f�r �rets f�rsta vecka med f�ljande: en liten optisk illusion fr�n sytes.org.
Snurrar det? Inte n�r man tittar direkt p�... Men det k�nns som om det snurrar?
S� kan �ven ni som inte var och svirade kring ny�r f� k�nna hur det kan vara dagarna efter festen.


Och aprop� n�t helt annat s� �r det en v�ldigt bra aktivitet att st�dja R�da Korsets hj�lparbete just nu.
�ven sm�, till synes obetydliga summor g�r faktiskt mycket st�rre skillnad �n inga summor alls. Havet best�r enbart av droppar!