söndag, januari 11, 2004

"�r det h�r ni visar bilder p� d�da djur?"
Det b�rjade med en affekterad vernissagekr�nika fr�n Alexandra Pascalidou, och det slutade med vandalisering n�gra dagar innan utst�llningen skulle avslutas.
Just sj�lva vandaliseringen kan nog kvala in p� listan �ver alla tiders meningsl�saste aktioner; det skedde precis innan tavlorna �nd� skulle bort fr�n galleriet, det r�rde sig om fotografier s� det g�r alltid att ta fram nya kopior, och eventuella omkostnader borde t�ckas av galleriets f�rs�kring. Ingenting alls har allts� egentligen f�r�ndrats av aktionen.

Men i �vrigt var det som vanligt vad g�ller avantgadistisk konst: debatten var mycket roligare �n konstverken.
Fotograf Nathalia Edenmont hade slagit ihj�l n�gra kattungar och gjort kitchiga sm� stilleben av dem. �r det egentligen n�gonting v�rt att br�ka om i ett samh�lle d�r vi samtidigt massakrerar tusentals kor varje dag s� att ingen ska beh�va g� utan sin dagliga hamburgare? Vissa tyckte uppenbarligen det, och det var roligt att se de personerna sl�sa bort sin tid och sl� logisk knut p� sig sj�lva.

Men sen kom konstgalleriet med ett mots�gelsefullt uttalande d�r de dels ville understryka att djuren inte beh�vt lida f�r konsten, och dels f�ll tillbaka p� den gamla utslitna klyschan att Bra Konst Ska Provocera. (Och n�gon hade ju blivit provocerad, s� allts� m�ste det vara Bra Konst de st�llde ut.)
S�nt struntprat g�r ju att man tappar all tidigare respekt f�r dem.
Hade Edenmont brytt sig om de sm� djurens v�l och ve s� hade hon inte tagit livet av dem, helt enkelt. Och om det verkligen var provokation som var tanken bakom utst�llningen s� finns v�l ingen anledning att f�rklara sig, d� �r det v�l snarare bara att tacka och ta emot.
Riktigt bra konst m�ste v�l ocks� ha ett v�rde ut�ver provokationen, annars �terst�r ju bara k�nslan av indignation/affekt och verket i sig blir meningsl�st.
Nej, alltihop luktar efterhandskonstruktion. Det �r n�stan s� man misst�nker att galleriet iscensatt vandaliseringen sj�lva.

-------

Jag t�nkte skriva n�got p� veckans bild om de nya f�rnedrande fotografierna p� Saddam Hussain ox�, men uppt�ckte att det som kan s�gas redan sagts alldeles utm�rkt avJohan p� inadekvat ben�mnda bloggen "bajs.se". Han har till och med rotat fram en l�nk till de omaskerade bilderna.

Inga kommentarer: