lördag, mars 27, 2004

Fredagsfyra tema moral/samvete, eller bristen p� det.

1. Vilken var den senaste �goda g�rningen� du utf�rde?
Jag utf�r aldrig n�gonsin s k �goda g�rningar�. Aldrig.
I den m�n jag l�ter moraliskt t�nkande styra mitt handlande s� begr�nsar det sig till att jag st�ndigt str�var efter att g�ra det som �r r�tt att g�ra.

2. Vilken var den senaste, moraliskt sett, tveksamma handlingen du utf�rde?
Jag tittade p� TV utan att ha betalat licensen.

3. G�r man �goda� handlingar av godhet eller f�r att man sj�lv m�r bra utav det?
Vad spelar det f�r roll? Blir man mindre hj�lpt om man blir hj�lpt av n�gon som sj�lv vill m� bra?
Jag ogillar den h�r tendensen som finns idag att psykologisera och analysera s�nder folks bevekelsegrunder i st�lllet f�r att se p� de faktiska konsekvenserna av deras handlande. Det �r n�got sjukligt narcissistiskt �ver det.

4. Vad g�r du om du hittar 10 000 i anv�nda sedlar?
Det skulle bero v�ldigt mycket p� omst�ndigheterna, bl a vems pengar det var.
Jag skulle kunna donera dem till Johanna Anderssons r�tteg�ngsfond,
k�pa 180 pizzor, skaffa n�gra nya tatueringar, l�mna in sedlarna hos polisen eller l�mna kvar dem d�r jag hittade dem. Definiera �hitta� f�rresten.

F�r �vrigt anser jag att moral �r �verv�rderat medan etik �r underv�rderat i dagens samh�lle.
Det som bara ang�r dig ang�r faktiskt bara dig, medan det du g�r som p�verkar andra, p�verkar andra oavsett dina intentioner. Men folk verkar f� sv�rare och sv�rare att h�lla is�r det d�r, tycker jag det verkar som.

Inga kommentarer: