fredag, april 23, 2004

Fredagsfyran, v 17:
Nu i veckan h�lls Guldomelettgalan, som prisar �rets b�sta reklamf�rvr�ngning (se vinnarna, eller artikeln p� DN). Reklamf�rvr�ngning handlar v�l om civil olydnad eller sabotage, beroende p� vem du pratar med. Temat blir hursomhelst �nd� civil olydnad/ utomparlamentarisk verksamhet.


1. Beh�vs civil olydnad/ utomparlamentariska aktioner som ett komplement till demokratin?
Jag tror att civil olydnad om det utf�rs r�tt kan vara en integrerad del av demokratin. S� l�nge som man inte f�rs�ker smita undan sitt ansvar f�r de handlingar man utf�r, s� verkar man fortfarande inom det demokratiska systemet.
Om man d�remot tror att man har r�tt att smita undan ansvar, t ex utf�ra aktioner utan att vara beredd p� att efter�t ta sitt straff, s� st�ller man sig faktiskt emot hela demokratikonceptet och har reducerat sig sj�lv till en simpel sociopat.
Och alla som anv�nder v�ld g�r fetbort.

2. Vet du n�gra exempel p� �bra� aktioner?
Illegal-art.org, som protesterar mot de allt mer inskr�nkande copyrightlagarna genom att publicera konstverk som bryter mot lagen.
planka.nu, som verkar f�r en r�ttvisare finansiering av kollektivtrafiken.
Och Adbusters s�klart.
Fan vad jag �r f�ruts�gbar, men det blir man l�tt n�r man �r �rlig.

3. Vid vilket (om n�got) tillf�lle skulle du sj�lv kunna t�nkas delta i en dylik aktion?
Om yttrandefriheten vore i fara skulle jag g�ra allt jag kunde f�r att f�rsvara den. Se fr�ga 2.

4. Har du sj�lv varit cilvilt olydig?
Varje g�ng jag f�r n�gon f�rs�ndelse fr�n Ap-fonderna returnerar jag det o�ppnat med texten �Ej best�llt material� p�. Det kan nog klassas som civil olydnad �ven om det inte �r straffbart? [rant mode on]
Jag anser att jag har delegerat vidare ansvaret f�r mina allm�na pensionsbesparingar i och med att jag har r�stat p� ett riksdagsparti och betalat min skatt. N�r man sen f�rs�ker bolla tillbaka jobbet p� mig i form av n�got slags tids- och resurssl�sande terapiarbete/pseudoval (som definitivt inte �r riktig �valfrihet�, f�r d� skulle man �ven ha friheten att v�lja bort sj�lva valet) s� tycker jag att det �r min skyldighet att protestera. [rant mode off]

Nyhet - veckans navelludd:
- Vad spenderade du pengar p� senast?

Hmm, undrar om termen �navelludd� �r tagen fr�n min
kommentar
f�r n�gra veckor sedan? ;-)
Jag k�pte en p�se Vicks bl� ig�r eftermiddag. Sp�nnande va?

Inga kommentarer: